Świętokrzyskie

Region Świętokrzyskie tanie noclegi jest częścią Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej, przeciętej pasmami Gór Świętokrzyskich. W Górach Świętokrzyskich bierze początek wiele rzek i strumieni zasilających Wisłę i Pilicę. Do najwyższych wzniesień Pasma Łysogórskiego należą Łysica (611 m n.p.m.) i Łysa Góra (593 m n.p.m.). W regionie tym znajduje się Świętokrzyski Park Narodowy, który charakteryzują duże obszary leśne z przewagą jodły i buka. Nad Górami Świętokrzyskimi wznosi się szczyt Łysej Góry, na której – jak mówią ludowe przekazy – odbywały się spotkania czarownic – zwane sabatami. Podczas tych zjazdów diabły i czarownice odprawiały tajemne gusła, trwała piekielna zabawa i tańce. Nikt z ludzi nie śmiał się tam zbliżyć. Z kolei Łysogóry – najwyższe pasmo Gór Świętokrzyskich, zbudowane z kalambryjskich piaskowców i łupków, porośnięte pierwotną puszczą jodłową, wchodzą w skład Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Znane są dzięki znajdującym się tu przyszczytowym rumowiskom skalnym, zwanych gołoborzami. Warto wspomnieć także o Puszczy Jodłowej, opiewana przez syna tej ziemi, prekursora ochrony noclegi w górach świętokrzyskich przyrody- Stefana Żeromskiego, która toczona jest ochroną jako Świętokrzyski Park Narodowy. Ponadto Góry Świętokrzyskie oferują wiele atrakcji, począwszy od wspaniałych tras turystycznych, wyciągów narciarskich, przez Jura Park Bałtów, gdzie obejrzeć można pradawne dinozaury, Święta Katarzyna – Klasztor Bernardynek, Wąchock – Zespół Klasztorny Cystersów, Jaskinia Raj, Dąb Bartek, Zamek Chęciny, Zamek Krzyżtopór, Pałac Biskupi w Kielcach, Sandomierz – miasto serialowego Ojca Mateusza, Pacanów – kraina Koziołka Matołka i wiele wiele innych równie interesujących miejsc Kielce hotel.