Szlakiem wież widokowych

Poszerza się lista atrakcji turystycznych w Zwierzyniec noclegi. Do już istniejących właśnie dołączyły dwie wieże widokowe.

Jedną, na Górze Tartacznej od wschodniej strony miasta, wybudowało miasto, natomiast drugą, w pobliżu Roztoczańskiego Centrum Naukowo-Dydaktycznego „Biały Słup”, postawił Roztoczański Park Narodowy. noclegi Zwierzyniec
Obydwie są drewniane i mają po prawie 14 metrów wysokości. – Jeszcze kilkanaście lat temu z Góry Tartacznej można było w swobodny sposób podziwiać panoramę miasta, ale okoliczne drzewa tak wyrosły, że zaczęły zasłaniać widok. Teraz nie ma już tego problemu, ponieważ podest dla turystów został usytuowany na wysokości 12 metrów – mówi burmistrz Zwierzyńca Jan Skiba. Jednocześnie przyznaje, że miasto pozazdrościło podobnych atrakcji sąsiednim gminom Józefów, Krasnobród czy Susiec.

Burmistrz Skiba uważa, że w okolicy jest miejsce jeszcze na co najmniej kilka takich obiektów. – Jedna wieża mogłaby stanąć na przykład na Rózinie od zachodniej strony Zwierzyńca, a druga na wzgórzu przy jednym z cmentarzy w Topólczy. Gdyby udało się zrealizować te plany powstałoby coś w rodzaju szlaku wież widokowych, ale to zależy od możliwości finansowych – dodaje Jan Skiba. Zwierzyniec pokoje gościnne
Budowa wieży na Górze Tartacznej kosztowała niecałe 100 tysięcy złotych, z czego 25 tysięcy gmina pozyskała za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Regionalny Konkurs Grantowy

W ramach programu 'Równać Szanse 2014′ Zwierzyniec noclegi

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Regionalny Konkurs Grantowy
w ramach Programu „Równać Szanse 2014” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 7 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się
nie wcześniej niż 1 lutego 2015 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2015 r.
mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki
oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców noclegi Zwierzyniec.

Termin składania wniosków upływa 6 listopada 2014 rokuo godz. 12:00.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej programu:
www.rownacszanse.pl

Zachęcamy do udziału w konkursie!