XLVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Sesja odbędzie się w piątek 31 października 2014 r., o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Poronin noclegi, ul. J. Piłsudskiego 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie
quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy
Poronin odbytej w dniu 19 września 2014 r.
3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poronin
za I półrocze 2014 r.
6. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych
przez GOK, Bibliotekę Publiczną oraz SP ZOZ za
I półrocze 2014r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy
Poronin na rok 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: przedłużenia obowiązujących taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa Gminy Poronin.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poronin
w części dotyczącej terenu  P I („wyciąg”).
16. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Małe Ciche 1.
17. Odpowiedzi na interpelacje.
18. Sprawy bieżące:
– Opinia dotycząca potrzeb Sądu Rejonowego w Zakopanem w zakresie wykonywania prac przez skazanych,
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad noclegi Poronin.

Nagroda dla Gminy Poronin!

Gmina Poronin noclegi została laureatem w plebiscycie województwa małopolskiego „Małopolska. Widać zmiany!” w kategorii „Człowiek-potencjał” za projekt pn. „Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla gimnazjalistów w Gminie Poronin”.
We wtorek w siedzibie zakopiańskiego Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza odbyło się spotkanie podsumowujące ostatnie lata, jeśli chodzi o pracę Sejmiku Województwa Małopolskiego, jak i to, co udało się w tym czasie osiągnąć tak w całym regionie . Potem o wyzwaniach na kolejne lata mówili goście zaproszeni na dyskusję panelową, którą prowadził Andrzej Gąsienica-Makowski starosta tatrzański. Stanisław Sorys wicemarszałek województwa małopolskiego odznaczył również Kazimierza Furczonia oraz wręczył nagrody dla gminy noclegi Poronin i PTTK za przedsięwzięcia współfinansowane przez fundusze Unii Europejskiej.Szkolnictwo, ochrona zdrowia czy środowiska to tylko niektóre dziedziny, w który Małopolska w ostatnich latach dokonała prawdziwego skoku cywilizacyjnego. Jak wyliczał i przypominał podczas spotkania Stanisław Sorys wicemarszałek Małopolski powstało wiele nowych szpitali jak i modernizowano te istniejące. Udało się m.in. stworzyć nowoczesne centrum kardiochirurgi przy Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie. W dziedzinie ochrony środowiska z kolei nasze województwo jest jednym z czołowych w Polsce jeśli chodzi o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w tym solary. Ale przecież trzeba pamiętać, że na Podhalu działa prężnie sieć ciepłownicza zasilana źródłami geotermalnymi. Przypominano również o tym, jak wiele udało się zrobić jeśli chodzi o rozwój sieci dróg – tutaj jako jedną z największych inwestycji oddanych niedawno wymieniono wyremontowaną zakopiańską estakadę. Podczas wtorkowego spotkania wręczono również dwie nagrody – PTTK otrzymało je za projekt Zielone schroniska – modernizację i działania proekologiczne w górskich schroniskach oraz gmina Poronin za zorganizowanie dla gimnazjalistów kursu pierwszej pomocy przedmedycznej. Potem na temat bieżących problemów i wyzwaniach jakie czekają Małopolskę w najbliższych latach rozmawiali zaproszeni goście. Dyskusję panelową prowadził Andrzej Gąsienica-Makowski starosta tatrzański, a wzięli w niej udział: Szymon Ziobrowski dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, Krzysztof Król-Łęgowski dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury, Czesław Ślimak prezes Geotermii Podhalańskiej S.A oraz Bartek Koszarek dyrektor Domu Ludowego w Bukowinie Tatrzańskie. Poronin noclegi z wyżywieniem tanio to fajna propozycja na urlop na Podhalu. Poroni to miejscowość turystyczna blisko od Zakopanego.