Regionalny Konkurs Grantowy

W ramach programu 'Równać Szanse 2014′ Zwierzyniec noclegi

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Regionalny Konkurs Grantowy
w ramach Programu „Równać Szanse 2014” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 7 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się
nie wcześniej niż 1 lutego 2015 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2015 r.
mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki
oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców noclegi Zwierzyniec.

Termin składania wniosków upływa 6 listopada 2014 rokuo godz. 12:00.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej programu:
www.rownacszanse.pl

Zachęcamy do udziału w konkursie!


Możliwość komentowania jest wyłączona.