Konkurs Domowych Nalewek „Smaki Babiego Lata 2014”

1. Konkurs Domowych Nalewek 2014, zwany dalej konkursem, jest imprezą

integracyjno- towarzyską mającą na celu promocję polskich tradycji nalewkarskich, odkrywanie

receptur na najlepsze nalewki i nagradzanie ich twórców.

2. Organizatorem konkursu jest Koło Gospodyń Wiejskich w Kościelisko noclegi.

3. W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie posiadające pełną

zdolność do czynności prawnych .

4. Konkurs odbędzie się w Domu Ludowym w Kościelisku.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Celem konkursu jest :

Kultywowanie tradycji przyrządzania nalewek;

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej;

Popularyzowanie wiedzy na temat produkcji nalewek.

6. Przedmiotem konkursu jest tradycyjna nalewka wytwarzana domowym sposobem.

7. Do konkursu zgłaszać można nalewki, które nie są dostępne w komercyjnej sprzedaży.

Konkurs obejmuje dwie kategorie :

1. Nalewka owocowa.

2. Nalewka ziołowa.

Do konkursu dopuszczone są nalewki wytworzone na bazie alkoholu pochodzącego z legalnego źródła. Uczestnik konkursu może brać udział w obu kategoriach dostarczając PRODUKT O POJEMNOŚCI MINIMUM 0,2L w

dowolnej z kategorii ( w jednej lub obu kategoriach).

PRODUKT KONKURSOWY NALEŻY DOSTARCZYĆ NAJPÓŹNIEJ DO GODZ. 17.30; 22 LISTOPADA 2014 ROKU, do Domu

Ludowego, w noclegi Kościelisko.

8. Butelki z nalewką muszą być opisane.

Nalewki zgłoszone do konkursu zostaną przekazane Komisji Konkursowej

a) Zgłaszana do konkursu nalewka musi mieć na etykiecie zawarte następujące informacje:

– nazwę i główny składnik, z którego nalewka została przyrządzona ( główny składnik to określenie ogólne np.

wiśniowa, ratafia, ziołowa, krupnik, miętowa, korzenna itp.)

b) Ważne, by etykieta pomijała nazwę wytwórcy.

c)Zgłaszane do konkursu butelki w chwili zgłoszenia powinny mieć przywieszone etykiety- kartki z nazwą wytwórcy i

adresem. W momencie przystąpienia nalewek do konkursu etykiety- kartki z nazwą wytwórcy i adresem zostaną

zerwane i zastąpione numerkami, by zapewnić anonimowość poszczególnym wytwórcom.

Pozostała po ocenie część zgłoszonego produktu przekazana zostanie do degustacji publiczności, w celu wyłonienia „

Nalewki Publiczności”.

Noclegi w Kościelisku oferują komforowe pokoje z piękną panoramą Tatr


Możliwość komentowania jest wyłączona.