Wczasy w Olecku

Olecko noclegi –  to miasto położone w północno-wschodniej części Polski w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie oleckim, a dokładnie nad rzeką Legą  i Jeziorem Oleckim Wielkim.Olecko pokoje gościnne mieści się na wschodnich krańcach Pojezierza Mazurskiego, na szlaku łączącym Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Suwalsko-Augustowskim. Na rzeźbę terenu największy wpływ miały zapewne zlodowacenia, dlatego charakteryzuje się tym, że jego rzeźba jest bardzo urozmaicona. Obszar jest pagórkowaty, wzniesienia sięgają od 121 m n.p.m. w południowej części gminy do 220 m n.p.m. W północno-wschodniej części. Okolice miasta przecina gęsta sieć strumieni, które łączą liczne jeziora. Działalność lodowca pozostawiła w gminie Olecko ślady, są nimi jeziora a jest ich aż 15. Większość z nich zalicza się do wód otwartych i posiada charakter rynnowy. Od północnego zachodu gminę okalają obszary leśne Puszczy Boreckiej, w której znaleźć można rzadkie okazy roślin i zwierząt. Obfitość wód i lasów, walory turystyczno-krajoznawcze regionu oraz położenie na ważnych szlakach komunikacyjnych podnoszą poziom atrakcyjności gminy. Corocznie, zaczynając od 1994 , odbywa się tu Przystanek Olecko agroturystyka, na który zjeżdżają się ludzie z całej Polski a nawet zagranicy. Warto również dowiedzieć się nieco więcej na temat historii miasta. Okolice Olecka zasiedlała ludność tak zwanej kultury lyngbijskiej. Obozowiska zlokalizowano między innymi w Puchówce na terenie gminy Wieliczki. Na podstawie wielu wykopalisk można dojść do wniosku, że już kilka tysięcy lat temu mieszkali tutaj ludzie . Olecko domki Zalążkiem miasta był zameczek myśliwski Olecko. Do zabytków zalicza się rynek wytyczony w kształcie nieregularnego trapezu. Pod względem powierzchni jest największy w Polsce i jeden z największych w Europie. Silnie zgemetryzowana sieć ulic, które wychodzą z narożników rynku. Charakteryzują się tradycyjną, zwartą budową, która niestety po zniszczeniach w 1945 roku została w większosci zastąpiona luźną zabudową osiedlową i zachowała się tylko od północno-wschodniej części rynku.